didongnhat.com.vn xin trân trọng thông báo chính sách bảo hành của chúng tôi:

 Di động Nhật không hỗ trợ thu mua lại máy chỉ hỗ trợ nâng cấp hoặc hỗ trợ đổi sang các dòng khác( Phí sẽ phụ thuộc vào thời gian khách hàng đổi)

1. Những trường hợp được bảo hành:

                                           
 
2. Những trường hợp không được bảo hành:
 
                                                                 
Thân ái!